O ofercie

Bilet Turysty to bilet sieciowy imienny, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica.

Bilet Turysty ma 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub od daty wskazanej przez podróżnego. Uprawnia do podróżowania przez 3 dowolnie wybrane dni w terminie jego ważności. Do biletu wydawany jest karnet, na którym w kasie biletowej lub u kierownika w pociągu KM* można dokonać legalizacji każdego z trzech dni podróży.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 67 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.

Z oferty Bilet Turysty skorzystasz w okresie wakacyjnym oraz w dniach wyznaczonych przez KM i podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

* na zasadach określonych w Regulaminie odprawy osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM).

Zachęcamy do podróży po Mazowszu!

Sprawdź atrakcje turystyczne na Mazowsze.travel

Galeria

Do pobrania

Własny tekst

CALL CENTER

Własny tekst

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa
sekretariat@mazowieckie.com.pl